Behovsanalys – Customer Carewords

Behovsanalys ska ge dig fakta, inte åsikter. Du får ett konkret underlag för utvecklingen av din webbplats eller ditt intranät. Bygg din strategi med verklig kunskap om kunders eller medarbetares behov. Metoden kallas Customer Carewords.

Dina besökare kommer till dig för att göra något. De vill slutföra sina uppgifter (”task completion”). Genom att strukturerat ta reda på vilka dessa uppgifter är har du basen för din webb- eller intranätstrategi.

En behovsanalys ger dig:
  • Data om besökarnas behov; topplistan för vad din sajt måste vara allra bäst på
  • Informationsstruktur; en navigation byggd på besökarnas statistiskt säkerställda behov
  • Informationsarkitektur; en förståelse för hur förstasidan och andra viktiga sidor ska byggas upp
  • Kunskap om utvecklingsbehov; en möjlighet att prioritera funktioner och innehåll
  • Du och din projektgrupp är engagerade i hela processen, som inkluderar allt från en omfattande inventering av tänkbara behov till intervjuer och workshops.
Kunder

Kunderna inkluderar företag och organisationer som Tetra Pak, Pfizer Sverige, HSBC, Microsoft, Sveriges Kommuner och Landsting, US Internal Revenue Service, Vanguard, Lantmännen, Thrivent, IKEA, Rolls-Royce, Schlumberger, UK Ministry of Justice och Wells Fargo.

Metoden har utvecklas av Customer Carewords genom Gerry McGovern, världsledande auktoritet inom webbinnehåll (författare, föredragshållare med mera).

I Sverige äger Fredrik Wackå licensen på metoden, och han har också varit delaktig i att utveckla den i samarbete med Gerry McGovern. Fredrik är en av mina främsta samarbetspartners.

Tillbaka till tjänster
Back to top