Mina tjänster

Jag har en prestigelös och lösningsorienterad inställning till att hjälpa mina kunder. Om jag inte kan hjälpa dig så lovar jag dig att bjuda på mitt professionella nätverk.

Digitalt redaktörskap

Att arbeta som digital redaktör handlar enligt mig om att:

 • Ge service. Vad behöver besökaren lösa för uppgifter? Då ska jag hjälpa med just det.
 • Skriva bra. Direkt, slagkraftigt, välformulerat, levande.
 • Använda andra medier än det textbaserade: video, podcast, sociala medier och så vidare.
 • Ta ansvar för avsändarens strategiska målsättning. Vad vill man sälja eller ge för service? Det ska leda mig.
 • Ha ett helhetsansvar för hela sajtens innehåll och samarbeta, samarbeta, samarbeta.
Rådgivning

Mitt fokus är innehåll. Innehållet ska alltid generera kundnytta. 

Konkret arbetar jag till exempel med:

 • Redaktörcoaching online- Skräddarsydd rådgivning för individ eller smågrupper. Sitt kvar framför din datorn och få kvalificerad, utomstående bedömning av just dina sidor och texter. Jag ger dig konkreta rekommendationer för förbättringar.Paket på 2 X 1,5 timmar.
 • Behovsanalys –  ger dig fakta istället för åsikter. Du får ett konkret underlag för utvecklingen av din webbplats eller ditt intranät. Bygg din strategi med verklig kunskap om kunders eller medarbetares behov.
 • Diskussionspartner: Deltar som medlem i en utvecklingsgrupp för att tillföra mina specialkunskaper.
 • Analys och research: Vad behöver ni förnya och vad ska ni behålla? Vilka roller behövs?
 • Kommunikationsplan: Gå från tanke till handling. Vad ska vi göra och när?
Läs om Behovsanalys – Customer Carewords
Utbildningar

Jag erbjuder tre olika slags utbildningar:

 • Skriva för webben
  – Skriva är bra – att ge service ännu bättre!
 • Intranätredaktören
  – Att skriva, redigera och planera strategiskt för den interna kommunikationen.
 • Praktisk och effektiv kommunikation för ledare
  – Bli läst, hörd och förstådd. Genomför det kommunikativa ledarskapet med konkret kommunikation.

Dessutom erbjuder jag en tjänst som ligger nära utbildning (om kunden vill det):

 • Redaktörscoaching online  
  – Skräddarsydd rådgivning för webb- och intranätredaktörer – individer eller små grupper.
Skribent

Jag har skrivit professionellt i 18 år. Först som journalist för till exempel Göteborgsposten och fackpress, därefter främst redaktionellt innehåll för digital media.

Som skribent spänner jag copywriter, över det informativa, till det journalistiska.

Med risk för att vara övertydlig – själva skrivandet är egentligen en ganska liten del i rollen att vara skribent. Man måste förstå sammanhanget och målgruppen, sätta in texten i ett sammanhang, kanske hitta en ny vinkel på innehållet för att fånga uppmärksamheten och även efter publicering kontrollera att texten har varit användbar.

Jag kommer kommer ut med min andra bok i april 2015 på Natur och Kultur.

Vill du ha textprover så mejlar jag gärna.

Back to top